คำขวัญ

10 Feb

คำขวัญ

งามถ้ำพระสันป่าซาง   อ่างเก็บน้ำห้วยโอ้ม

ถนนรุ่งพฤษา  อาข่ารุ่งเจริญ   เพลินตากาสะลอง

หมู่  14 มีน้ำใจ    ดำรงไว้คุณธรรม

เย็นฉ่ำสายน้ำ      ล้ำค่าป่าชุมชน

Advertisements

ตำนาน

10 Feb

ตำนานแม่สลอง

รายก๋านที่ไปตั้งบ้านแม่สลองใน

นั้นถือว่าเดิม  มีคนบ้านป่่าซางไปฟันไร่ใส่เข้า

เยียะสวนยาสูบ  มีการชื่อว่า  ป่อลุงปิ๊ก  ไร่รุ่ง

ป่อหนานปัญญา  ป่อลุงเก้าสม  ไร่เรือง

กับจาวบ้านสล่าแถมสองคน  จื่อว่าป่อลุงหลวง

ป่อสุจา  ก็ได้ไปเยียะไร่สวนอยู่ที่นั้น

เมินมาก็บ่ปอนานสักเท่าใด  ผะหมานห้าหกปี๋

ป่อป๋า  ซางสุภาพเป็นเก๊ากับหมู่จมหลายสิบคน

ก็ได้จวนกั๋นไปสร้างบ้านแม่สลอง  พ.ศ. 2451

ปี กดสัน  อยู๋มาบ่ปอนานสักเท่าใดหมู่ลำปาง

บ้านหนองก็ได้ขึ้นมาผ่อตี่มีจื่อว่า  ป่อลุงน้อยทา  วงศ์ตา

เหยียดบ่ได้หนีจากหัวกล้วยหัวมันมาแล้ว

ก็ได้ชักชวนเอาหมู่น้องหมู่พี่ลูกหลานขึ้นมาอยู่่บ้านแม่สลองใน

ได้เอาไร่นาที่นั้น  เมื่อ พ.ศ. 2460

ต่อนั้นมาพวกศรัทธาตังหลายก็ได้จมพร้อมกั๋นทุกคน

เพราะวัดของเฮาก็ยังบ่มีเตื่อ  หมู่เฮาเจ้าข้าตังหลาย

ก็ไคร่สร้างวัดเป็นที่สักการะปู๋  จา  หมู๋เฮาตังหลาย

ก็มีความตกลงกั๋นแล้ว  ก็ได้มาขอนิมนต์ครูบาบุญมี  เตโช