คำขวัญ

10 Feb

คำขวัญ

งามถ้ำพระสันป่าซาง   อ่างเก็บน้ำห้วยโอ้ม

ถนนรุ่งพฤษา  อาข่ารุ่งเจริญ   เพลินตากาสะลอง

หมู่  14 มีน้ำใจ    ดำรงไว้คุณธรรม

เย็นฉ่ำสายน้ำ      ล้ำค่าป่าชุมชน

Advertisements

One Response to “คำขวัญ”

  1. 4hu5ta February 13, 2013 at 6:21 am #

    ไพเราะ ดุจดังดวงจันทร์ อยากไปจังค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: