ประวิติผู้จัดทำ

           ประวัติผู้จัดทำ

1. นางสาว  สกุลภัทร  เลากาศ

ชื่อเล่น  คุ๊กกี้

เกิดวันที่  7 กันยายน  2539

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4.8

บ้านเลขที่  92  หมู่  4 ต.แม่ไร่  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย

ปัจจุบันเรียนอยู๋โรเรียนดดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จ.เชียงราย

2. นาย  คุณากร  ทองคำ

ชื่อเล่น  อินดี้

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4.8

เกิดวันที่  23 ธันวาคม  2540

บ้านเลขที่ 365 หมุ่ที่ 14 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน  จ.เีชียงราย

ปัจจุบันเรียนอยู๋โรเรียนดดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จ.เชียงราย


Advertisements

One Response to “ประวิติผู้จัดทำ”

  1. 4hu5ta February 13, 2013 at 6:24 am #

    คนทำ สวย หล่อจุงเบย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: